Een nieuwe kijk op het leven

Men kan mensen slechts leiden door hen te dienen.
Je kan jezelf slechts leiden door jezelf te dienen.

Doorgaande leergroep persoonlijk en effectief leiderschap (mannengroep)

Iedereen geeft leiding. Want iedereen wil dingen bereiken samen met anderen. Dus oefent iedereen invloed uit. Tegelijkertijd ontvangt iedereen leiding van de anderen, die ook dingen willen bereiken. En ook geeft iedereen leiding aan zichzelf; is de stuurman van zijn eigen leven. We geven en ontvangen dus allemaal leiding, maar doen dat niet altijd even effectief. Soms roepen we weerstand op, soms hebben we geen succes (resultaat, voldoening, tevredenheid).

Mijn leven lang ben ik bezig geweest met leren over leidinggeven. Een ding is me daarbij duidelijk geworden: goed leidinggeven begint bij jezelf. Wij zijn zelf het belangrijkste instrument dat we als leider ter beschikking hebben. Zelfkennis, geloof in jezelf en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor effectief leiderschap. In deze leergroep deel ik mijn inzichten en ervaring en nodig ik de deelnemers uit hun eigen ervaring en vragen in te brengen.

Deze groep wordt uitsluitend nog in-company gegeven. Duur, plaats en ‘format’ in overleg.

Toegang tot deze groep alleen na een persoonlijk intakegesprek.