De koning en de raadgever

Ik noem mezelf een raadgever, omdat ik graag raad geef. Zoals vroeger de koning zijn raadgevers had, zo sta ik mijn ‘koning’ (de client is koning) met raad en daad terzijde. Dat wil zeggen dat ik een nieuwe kijk op de zaak geef. Dit brengt de zaak doorgaans in beweging.

Heeft u wel eens achter op een schip gestaan en gekeken naar het kielzog? Een schip trekt beweging, en in de woeling die ontstaat komt van alles naar boven. Zo trek ook ik beweging, en in de woeling die ontstaat komt eveneens van alles naar boven: oude denkbeelden en gewoonten die nodig gerecycled moeten worden, verwarrende gevoelens die tot dan toe onderhuids leefden en daar energie vasthielden, nieuwe inspirerende ideeën, wat niet al. De creativiteit en de intuïtie gaan weer werken en ongedachte mogelijkheden worden zichtbaar.

Ik noem mezelf een geestelijk raadgever. Ik doe een beroep op de geestelijke vermogens van mezelf en mijn koning. Dat zijn de vermogens tot denken, analyseren, beslissen, waarnemen. Maar ook verbeeldingskracht, intuïtie, inspiratie, verbinding. Ik breng een beetje wijsheid in onze beslissings-processen. En liefde: de liefde voor het werk, voor onze medemensen en voor onze wereld als geheel.

Zoals ik zei: ik sta mijn koning met raad en daad terzijde. Bij daad denk ik dan bijvoorbeeld aan het leiden van een teamconferentie, het houden van een inspirerende presentatie of het ontwerpen en (gedeeltelijk) uitvoeren van een opleidingsprogramma

Mijn raadgevende arbeid voer ik uit in tweegesprekken of in kleine of grotere groepen. Ik doe wat mijn hart of hand te doen vind, en werk dus zelden met een vooraf opgezette structuur, tenzij de situatie dat vraagt en de structuur in overleg met de koning i sontwikkeld.

Waarover praten we in die gesprekken? Dat zijn de thema’s, waarvan ik zie dat ze bij de grote veranderingen van deze tijd een rol spelen. Hierna ga ik op een paar van die thema’s nader in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *