Introductie

Dit is de homepage van het Samenwerkingsverband Persoonlijk Leiderschap bv. (SPL), de paraplu waaronder Erik van Praag in samenwerking met anderen zijn commerciële activiteiten had ondergebracht. Deze omvatten:

Ik zei: had ondergebracht, want op 9 januari 2010 ben ik 70 geworden, en dat vond ik een mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Helemaal gestopt ben ik echter nog niet: incidenteel doe ik nog coaching en advisering, het transformatiespel en de quantumsprong (beide alleen voor hen die zich als groep(je) aanmelden, of incompany). Ook geef ik nog leiding aan The Edge. De doorgaande leergroepen zijn echter gestopt. Voor gevorderden is er echter de Heart Sutra Club van The Edge, zie de link hierboven.

Als je wilt weten waar ik me vandaag het meest mee bezig houd moet je doorklikken naar mijn biografie, zie: Iets over mezelf Voor nadere vragen en inlichtingen: e.van.praag@hetnet.nl

Op 30 maart 2012 is mijn nieuwste boek uitgekomen: ‘Voor niets gaat de zon op – blauwdruk voor een waardige wereld.’ Geen utopie, maar een visie op een nieuwe samenleving, waarin waarden als eerbied, vrijheid, dapperheid en mededogen centraal staan. De visie is concreet uitgewerkt voor vele terreinen: onderwijs, gezondheidszorg, economie, landbouw, natuur, democratie, internationale verhoudingen, en zo meer. Met een scenario voor hoe we, jij en ik, daar naar op weg kunnen gaan. Het is vooral bedoeld voor diegenen die niet gelukkig zijn met hoe het nu in de wereld toegaat, en die daar wel wat aan zouden willen doen, maar zich machteloos voelen of ontmoedigd raken als ze het geringe effect zien van hun handelen. Je kunt dit boek bestellen via webshop.elikser.nl/voor-niets-gaat-de-zon-op.html