Van Agt, Israël en de Palestijnen

 

Vandaag leen ik mijn blog bij hogere uitzondering aan een ander: onze oud premier Dries van Agt.

Sinds Van Agt als minister ooit voorstelde de ‘drie  van Breda’ (voor wie het niet meer weet: Duitse nazi’s die levenslang hadden gekregen en in Breda gevangen zaten) om humanitaire redenen vrij te laten, wordt hij beschimpt en gehaat. Later heeft hij zich gerealiseerd dat hij als minister president onvoldoende op de hoogte was met het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk, en daardoor een aantal beslissingen heeft genomen die hij nu betreurt. De laatste jaren voert hij een campagne  tegen de voortdurende schendingen van het internationale recht door Israël, en het feit dat de Westerse regeringen, waaronder de onze, dat altijd laat passeren. Sindsdien wordt hij beschuldigd van antisemitisme, jodenhaat en haat tegen de staat Israël. Niets is minder waar. Ik heb Van Agt leren kennen als een (zacht)moedig man, die alleen slecht tegen onrecht kan. Dit als inleiding op zijn hierna volgende nieuwsbrief, waar ik geheel achter sta.

Als de column niet goed wordt weergegeven kun je hem goed lezen door op ‘klik hier’ te klikken, bovenaan die column.

 

 

Meer dan ooit zijn de Palestijnen voor de bescherming van hun fundamentele rechten aangewezen op internationale steun en solidariteit.
Klik hier indien deze e-mail niet juist wordt weergegeven.
20 maart 2014

Aan het begin van deze nieuwsbrief een bemoedigend bericht.Bijna vijftig jongeren uit Israël hebben de Israëlische premier Netanyahu een brief gestuurd waarin zij aankondigen dienst te zullen weigeren vanwege hun “oppositie tegen de militaire bezetting van de Palestijnse gebieden”, waar “mensenrechten geschonden worden en daden die het internationaal recht als oorlogsmisdaden aanmerkt dagelijks worden begaan”.Deze jongeren zijn moedige boodschappers van hoop en moraal, ook voor Israël. In hun brief aan Netanyahu wijzen zij op de ernstige gevolgen die de bezetting voor de Israëlische samenleving heeft, door de wijze waarop die het onderwijs vormt, de kans op werk bepaalt en racisme, geweld en discriminatie aanwakkert. Een einde van de bezetting is ook in Israëls belang.Het einde is helaas niet in zicht. Integendeel, de bezetting graaft zich elke dag dieper in. Gisteren werd bekend dat Israëlische autoriteiten de bouw hebben goedgekeurd van 184 nieuwe huizen in nederzettingen.

In juli 2013 begonnen de lopende onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Sindsdien heeft Israël goedkeuring verleend aan besluiten voor de uitbreiding van nederzettingen metbijna 12.000 nieuwe huizen.Een absurditeit, maar geen novum. Tijdens het Oslo-proces in de jaren negentig verdubbelde Israël de nederzettingen in inwoneraantal en omvang. Amerika en Europa lieten het gebeuren.
HEBRON OP DE BEZETTE PALESTIJNSE WESTOEVER

De lopende onderhandelingen dienen ook als dekmantel voor grootschalige kolonisatie. Erger, die onderhandelingen dreigen de Palestijnen voorgoed de mogelijkheid te ontnemen van een menswaardig en vrij bestaan in een soevereine en levensvatbare Palestijnse staat. De Amerikanen sturen namelijk aan op een akkoord op basis van Israëls voorwaarden dat de nederzettingen en bezetting goeddeels in stand zou houden.

Dit dramatische scenario heeft onze directeur Martin Siepermann besproken in zijn opinieartikel “Kerry werkt toe naar Palestijnse capitulatie”. Daarin hekelt hij dat Europa, ja ook onze regering bij monde van minister Timmermans, Kerry blindelings steunt. Siepermann concludeert:

“Europa mag zich niet langer door Kerry’s charme en ijver laten verblinden. Voor Kerry is niet het internationaal recht de grondslag voor een vredesakkoord, maar het resultaat van Israëls schendingen van dat recht. Wanneer Abbas de komende weken onder druk staat om zich bij die schendingen neer te leggen, moet Europa de Palestijnse positie ondersteunen. Die is gematigd en volledig in overeenstemming met het internationaal recht. Mocht Europa Kerry blindelings blijven steunen, dan zal dat de kans op vrede ondermijnen. De weg naar vrede loopt niet via Palestijnse capitulatie.”


ISRAËLISCHE MILITAIREN  IN HEBRON, OP DE BEZETTE PALESTIJNSE WESTOEVER (foto: ActiveStills)

De druk op het Palestijnse leiderschap wordt op dit moment door Amerika en Israël sterk opgevoerd. De Israëlische minister Livni dreigde eergisteren dat een vierde groep Palestijnse gevangenen, die Israël volgens afspraak eind maart zou vrijlaten, niet vrijkomt wanneer de Palestijnse president Abbas weigert akkoord te gaan met wat hem wordt voorgeschoteld.

Andere ministers in de regering-Netanyahu willen een nog hardere aanpak. Sommigen van hen zijn zelfs fel gekant tegen de twee-statenoplossing. Met deze regering intensiveert het kabinet-Rutte op dit moment de economische samenwerking. Kunt u het nog volgen?

Het is duidelijk dat Abbas niet opgewassen is tegen premier Netanyahu en president Obama, die hem de duimschroeven aandraaien. De Palestijnse president manifesteert zich steeds meer als een verzwakte en geïsoleerde leider, die het contact met zijn eigen volk kwijt lijkt. Terwijl de Palestijnen meer dan ooit strategisch leiderschap nodig hebben.


ISRAËLISCHE MILITAIREN IN BETHLEHEM, OP DE BEZETTE PALESTIJNSE WESTOEVER (foto: ActiveStills)

Het Palestijnse volk staat onder immense drukIn Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrië, waar het Syrische leger en strijders van de oppositie gruwelen begaan die met geen pen te beschrijven zijn. Waar vrouwen en kinderen sterven van de honger.

Op de Westelijke Jordaanoever, waar nederzettingen meer en meer Palestijns land verslinden en extremistische kolonisten heer en meester zijn. Waar het Israëlische leger in de afgelopen drie jaar meer dan 8000 Palestijnen heeft verwond en straffeloos tientallen burgers, inclusief kinderen, heeft gedood, getuige het nieuwe rapport “Trigger Happy – Israël’s Use of Excessive Force in the West Bank” van Amnesty International.

In Gaza, waar de humanitaire situatie volgens de Verenigde Naties onhoudbaar is geworden en een acuut tekort aan medicijnen heerst. Waar nu, in navolging van Israël, ook de Egyptische regering op politieke gronden een wurgende blokkade handhaaft, die vooral de Gazaanse burgerbevolking treft.

De Egyptische afgrendeling van Gaza gaat zover dat Mairead Maguire, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en lid van onze Raad van Advies, tegengehouden werd toen zij begin maart via Cairo naar Gaza wilde reizen. Beschamend.


PALESTIJNSE HERDER BIJ DE ISRAËLISCHE GRENS IN GAZA (foto: ActiveStills)

Dierbaren, het Palestijnse volk bevindt zich in een existentiële crisisMeer dan ooit zijn de Palestijnen voor de bescherming van hun fundamentele rechten aangewezen op internationale steun en solidariteit. Daar moeten we ons voor blijven inzetten, omwille van een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Hartelijke groet,

The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid
van de Nederlandse regering en de Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Stichting The Rights Forum
bankrekening 43.23.72.725
www.rightsforum.org
.

 

This email was sent to e.van.praag@hetnet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting The Rights Forum · Postbus 88 · Koog aan de Zaan, Noord-Holland 1540 AB · NetherlandsEmail Marketing Powered by MailChimp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *